Ondernemingen in moeilijkheden

Trailer

Dominique De Marez

Praktische implicaties hervorming insolventierecht & belangrijke rol accountant.
 

1. De preventie 
1.1. Meldingsplicht
1.2. Beraadslagingsplicht 
1.3. Jaarverslag
1.4.Alarmbelprocedure 
1.5.Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden 

2. De procedure van gerechtelijke reorganisatie
2.1. Vooraf: Toepassingsgebied  insolventierecht
2.2. Het buitengerechtelijk minnelijk akkoord 

 

2.3. Wet van 21 maart 2021
2.4. De procedure: algemeen en 
toepassingsgebied 
2.5. Het gerechtelijk minnelijk akkoord 
2.6 Het collectief akkoord
2.7.De overdracht onder gerechtelijk gezag 

3. Het faillissement

4. Bestuurdersaansprakelijkheid

5. Specifieke regels
insolventieprocedures m.b.t. vrije beroepers

 

Attest: per deel

Praktische implicaties hervorming insolventierecht & belangrijke rol accountant.
 

1. De preventie 
1.1. Meldingsplicht
1.2. Beraadslagingsplicht 
1.3. Jaarverslag
1.4.Alarmbelprocedure 
1.5.Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden 

2. De procedure van gerechtelijke reorganisatie
2.1. Vooraf: Toepassingsgebied  insolventierecht
2.2. Het buitengerechtelijk minnelijk akkoord 

 

2.3. Wet van 21 maart 2021
2.4. De procedure: algemeen en 
toepassingsgebied 
2.5. Het gerechtelijk minnelijk akkoord 
2.6 Het collectief akkoord
2.7.De overdracht onder gerechtelijk gezag 

3. Het faillissement

4. Bestuurdersaansprakelijkheid

5. Specifieke regels
insolventieprocedures m.b.t. vrije beroepers

 

Attest: per deel

Deze opleiding is alleen beschikbaar bij een jaarlicentie en is dus niet apart verkrijgbaar.

Voorbeelden

1. De preventie

2. De procedure gerechtelijke reorganisatie

3. Het faillissement

4. Bestuurdersaansprakelijkheid

5. Vrije beroepers

Specifieke regels voor insolventieprocedures m.b.t. vrije beroepers.

Ontdek meer