Ondernemingen in moeilijkheden

Trailer

Dominique De Marez

Praktische implicaties hervorming insolventierecht & belangrijke rol accountant.
 

1. De preventie 
1.1. Meldingsplicht
1.2. Beraadslagingsplicht 
1.3. Jaarverslag
1.4.Alarmbelprocedure 
1.5.Kamer voor ondernemingen in moeilijkheden 

2. De procedure van gerechtelijke reorganisatie
2.1. Vooraf: Toepassingsgebied  insolventierecht
2.2. Het buitengerechtelijk minnelijk akkoord 

 

2.3. Wet van 21 maart 2021
2.4. De procedure: algemeen en 
toepassingsgebied 
2.5. Het gerechtelijk minnelijk akkoord 
2.6 Het collectief akkoord
2.7.De overdracht onder gerechtelijk gezag 

3. Het faillissement

4. Bestuurdersaansprakelijkheid

5. Specifieke regels
insolventieprocedures m.b.t. vrije beroepers

 

Attest: per deel

Deze opleiding is inbegrepen in elke jaarlicentie. U kunt deze opleiding ook apart aankopen aan € 152 waarbij de opleiding 4 maanden beschikbaar blijft.

Voorbeelden

1. De preventie

2. De procedure gerechtelijke reorganisatie

3. Het faillissement

4. Bestuurdersaansprakelijkheid

5. Vrije beroepers

Specifieke regels voor insolventieprocedures m.b.t. vrije beroepers.

Ontdek meer