Auteursrechten: antwoorden op praktijkvragen!

Trailer

Steven Vanden Berghe
Tim Melis

In deze ontmoeting legt Tim Melis (Cazimir) concrete praktijkvragen over de toepassing van de auteursrechten, voor aan Steven Vanden Berghe, lid rulingcommissie.  Aan de hand van dit gesprek leren wij hoe de rulingcommissie kijkt naar de toepassing van de nieuwe wet en de argumenten die de DVB gebruikt bij het opmaken van de rulings inzake auteursrechten.
Onder meer volgende vragen worden behandeld:
- Wordt de IT-sector volledig uitgesloten van het toepassingsgebied van de auterusrechten ? Is het nog zinvol om een rulingaanvraag in te dienen?
- Vielen software-ontwikkelaars wel onder de oorspronkelijke wet van 2008?
- Vanaf wanneer is er sprake van een mededeling aan het “publiek”? 
- Wat wordt verstaan onder 'reproductie'? 
- Vallen architecten binnen het toepassingsgebied van het nieuwe fiscaal regime inzake auteursrechten?
-  Zullen belastingplichtigen die een ruling hebben bekomen onder het 'oude' fiscaal regime zich nog kunnen beroepen op deze rechtmatig bekomen ruling onder het 'nieuwe' fiscaal regime?

Attest:  opleiding

In deze ontmoeting legt Tim Melis (Cazimir) concrete praktijkvragen over de toepassing van de auteursrechten, voor aan Steven Vanden Berghe, lid rulingcommissie.  Aan de hand van dit gesprek leren wij hoe de rulingcommissie kijkt naar de toepassing van de nieuwe wet en de argumenten die de DVB gebruikt bij het opmaken van de rulings inzake auteursrechten.
Onder meer volgende vragen worden behandeld:
- Wordt de IT-sector volledig uitgesloten van het toepassingsgebied van de auterusrechten ? Is het nog zinvol om een rulingaanvraag in te dienen?
- Vielen software-ontwikkelaars wel onder de oorspronkelijke wet van 2008?
- Vanaf wanneer is er sprake van een mededeling aan het “publiek”? 
- Wat wordt verstaan onder 'reproductie'? 
- Vallen architecten binnen het toepassingsgebied van het nieuwe fiscaal regime inzake auteursrechten?
-  Zullen belastingplichtigen die een ruling hebben bekomen onder het 'oude' fiscaal regime zich nog kunnen beroepen op deze rechtmatig bekomen ruling onder het 'nieuwe' fiscaal regime?

Attest:  opleiding

Deze opleiding is alleen beschikbaar bij een jaarlicentie en is dus niet apart verkrijgbaar.

Voorbeelden

1. Wettelijk kader & Materieel toepassingsgebied

 • Historisch kader fiscaal regime auteursrechten;
 • Programmawet van 26 december 2022; 
 • Het materiële toepassingsgebied; 
  • Wordt de IT-sector volledig uitgesloten van het toepassingsgebied? Is het nog zinvol een ruling aan te vragen? 

2. Personeel toepassingsgebied

 • Vanaf wanneer is er sprake van mededeling aan het publiek? 
 • Vallen architecten binnen het toepassingsgebied van het nieuwe fiscale regime?
 • Wat wordt verstaan onder het begrip "reproductie"?

3. Financiële beperkingen

 • De nieuwe relatieve beperking betreft in feite de wettelijke implementatie van de rulingpraktijk. Betekent dit dat er op dit punt weinig verandert? 
 • In Voorafgaande beslissing nr. 2023.0437 d.d. 25.07.2023 gaat de DVB nader in op dit criterium. Het betrof een auteur van fiscale artikelen. U oordeelde dat de relatieve beperking niet van toepassing was. Kan u nader toelichten waarom?

4. Overgangsbepalingen

 • Is de eerste overgangsbepaling wel zinvol nu de DVB zelfden of nooit een percentage heeft toegestaan hoger dan 30%?
 • Zullen belastingplichtigen die een ruling hebben bekomen onder het “oude” fiscaal regime, zich nog kunnen beroepen op deze rechtmatig bekomen ruling onder het “nieuwe” fiscaal regime?

Documentatie

In de opleiding Auteursrechten: nieuwe wetgeving  licht Steven Vanden Berghe het nieuwe fiscale regime van auteursrechten verder toe. 

Ontdek meer