De jaarrekening: verwerking en toelichting

Trailer

Patrick Huybrechts

Aandachtspunten bij het opmaken en invullen van de jaarrekening. 

Algemeen

 • Wat is de wettelijke basis van de jaarrekening?
 • soorten jaarrekeningen
 • identificatiegegevens
 • verklaring over de jaarrekening

Activa

 • oprichtingskosten
 • immateriële vaste activa
 • materiële vaste activa
 • financiële vaste activa
 • vorderingen
 • voorraden en bestellingen in uitvoering
 • geldbeleggingen en liquide middelen
 • overlopende rekeningen

Passiva

 • eigen vermogen
 • voorschot aan de vennoten op 
  de verdeling van het netto-actief
 • voorzieningen en uitgestelde belastingen
 • schulden op meer dan één jaar
 • schulden op ten hoogste één jaar

Resultatenrekening 

 • bedrijfsopbrengsten
 • bedrijfskosten
 • financiële opbrengsten
 • financiële kosten
 • de uitgestelde belastingen
 • belastingen op het resultaat
 • belastingvrije reserves
 • resultaatverwerking
  

Attest: per deel

Aandachtspunten bij het opmaken en invullen van de jaarrekening. 

Algemeen

 • Wat is de wettelijke basis van de jaarrekening?
 • soorten jaarrekeningen
 • identificatiegegevens
 • verklaring over de jaarrekening

Activa

 • oprichtingskosten
 • immateriële vaste activa
 • materiële vaste activa
 • financiële vaste activa
 • vorderingen
 • voorraden en bestellingen in uitvoering
 • geldbeleggingen en liquide middelen
 • overlopende rekeningen

Passiva

 • eigen vermogen
 • voorschot aan de vennoten op 
  de verdeling van het netto-actief
 • voorzieningen en uitgestelde belastingen
 • schulden op meer dan één jaar
 • schulden op ten hoogste één jaar

Resultatenrekening 

 • bedrijfsopbrengsten
 • bedrijfskosten
 • financiële opbrengsten
 • financiële kosten
 • de uitgestelde belastingen
 • belastingen op het resultaat
 • belastingvrije reserves
 • resultaatverwerking
  

Attest: per deel

Deze opleiding is alleen beschikbaar bij een jaarlicentie en is dus niet apart verkrijgbaar.

Voorbeelden

Algemeen

Activa

Passiva

De resultatenrekening

Oefening

Ontdek meer