Bestuurdersaansprakelijkheid

Trailer

Dominique De Marez
Philippe Mulliez
  1. Welk vennootschapsrecht is van toepassing?
  2. Bestuurdersaansprakelijkheid in het WVV: algemene principes
  3. De bestuurdersaansprakelijkheid bij niet-naleving van de alarmbelprocedure
  4. Bestuurdersaansprakelijkheid bij kennelijke grove fout (XX.225 WER)
  5. Bestuurdersaansprakelijkheid bij onbetaalde RSZ-schulden (art. XX.226 WER)
  6. Bestuurdersaansprakelijkheid bij wrongful trading (art. XX.227 WER)
  7. Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 1382 oud BW
  8. Bestuurdersaansprakelijkheid voor het niet-doorstorten van bedrijfsvoorheffing en BTW
  9. Wettelijke en conventionele beperkingen van de bestuurdersaansprakelijkheid
  10. De kwijting & verjaring

Attest: per deel

Deze opleiding is alleen beschikbaar bij een jaarlicentie en is dus niet apart verkrijgbaar.

Voorbeelden

1. Welk vennootschapsrecht is van toepassing?

2. Algemene principes

3. De bestuurdersaansprakelijkheid bij niet-naleving van de alarmbelprocedure

4. Bestuurdersaansprakelijkheid bij kennelijke grove fout (XX.225 WER)

5. Bestuurdersaansprakelijkheid bij onbetaalde RSZ-schulden (art. XX.226 WER)

6. Bestuurdersaansprakelijkheid bij wrongful trading (art. XX.227 WER)

7. Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 1382 oud BW

8. Bestuurdersaansprakelijkheid voor het niet-doorstorten van bedrijfsvoorheffing en BTW

9. Wettelijke en conventionele beperkingen van de bestuurdersaansprakelijkheid

10. De kwijting en verjaring

Ontdek meer