Bestuurdersaansprakelijkheid

Trailer

Dominique De Marez
Philippe Mulliez
  1. Welk vennootschapsrecht is van toepassing?
  2. Bestuurdersaansprakelijkheid in het WVV: algemene principes
  3. De bestuurdersaansprakelijkheid bij niet-naleving van de alarmbelprocedure
  4. Bestuurdersaansprakelijkheid bij kennelijke grove fout (XX.225 WER)
  5. Bestuurdersaansprakelijkheid bij onbetaalde RSZ-schulden (art. XX.226 WER)
  6. Bestuurdersaansprakelijkheid bij wrongful trading (art. XX.227 WER)
  7. Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 1382 oud BW
  8. Bestuurdersaansprakelijkheid voor het niet-doorstorten van bedrijfsvoorheffing en BTW
  9. Wettelijke en conventionele beperkingen van de bestuurdersaansprakelijkheid
  10. De kwijting & verjaring

Attest: per deel

Voorbeelden

1. Welk vennootschapsrecht is van toepassing?

2. Algemene principes

3. De bestuurdersaansprakelijkheid bij niet-naleving van de alarmbelprocedure

4. Bestuurdersaansprakelijkheid bij kennelijke grove fout (XX.225 WER)

5. Bestuurdersaansprakelijkheid bij onbetaalde RSZ-schulden (art. XX.226 WER)

6. Bestuurdersaansprakelijkheid bij wrongful trading (art. XX.227 WER)

7. Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 1382 oud BW

8. Bestuurdersaansprakelijkheid voor het niet-doorstorten van bedrijfsvoorheffing en BTW

9. Wettelijke en conventionele beperkingen van de bestuurdersaansprakelijkheid

10. De kwijting en verjaring

Ontdek meer