Bijzondere boekingen

Trailer

Patrick Huybrechts

In deze dynamische opleiding krijgt u een inzicht in belangrijke boekingen die regelmatig problemen geven. Bij elke boeking wordt de theoretisch achtergrond en de  praktische toepassing uitgelegd.  
Bij elke boeking is een praktijkvoorbeeld voorzien.  Deze opleiding wordt regelmatig uitgebreid en geactualiseerd.
 

Activa

 • Ontwikkelingskosten eigen website of software
 • Indeling materiële vaste activa
 • Aankoop onroerend goed voor eigen gebruik
 • Verwerving onroerend goed: recht van vruchtgebruik
 • Aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop
 • Sale and lease-back
 • Ruiltransacties
 • Voorraden
 • Handelsvorderingen en de problematiek van onzekere vorderingen en waardeverminderingen
 • Inkoop eigen aandelen
 • Onderhanden werk bij een aannemer 
 • Onroerend goed verwerven tegen betaling van een lijfrente 

Passiva 

 • Herwaarderingsmeerwaarden
 • Voorzieningen
 • Btw-boekingen in hoofde van een btw-eenheid
 • Voorschot op verdeling netto-actief
 • Terugname provisie vakantiegeld

 

Resultatenrekening

 • Kosten en investeringen gehuurd pand
 • Intercalaire intresten
 • Groepsbijdrage

Attest: per deel

In deze dynamische opleiding krijgt u een inzicht in belangrijke boekingen die regelmatig problemen geven. Bij elke boeking wordt de theoretisch achtergrond en de  praktische toepassing uitgelegd.  
Bij elke boeking is een praktijkvoorbeeld voorzien.  Deze opleiding wordt regelmatig uitgebreid en geactualiseerd.
 

Activa

 • Ontwikkelingskosten eigen website of software
 • Indeling materiële vaste activa
 • Aankoop onroerend goed voor eigen gebruik
 • Verwerving onroerend goed: recht van vruchtgebruik
 • Aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop
 • Sale and lease-back
 • Ruiltransacties
 • Voorraden
 • Handelsvorderingen en de problematiek van onzekere vorderingen en waardeverminderingen
 • Inkoop eigen aandelen
 • Onderhanden werk bij een aannemer 
 • Onroerend goed verwerven tegen betaling van een lijfrente 

Passiva 

 • Herwaarderingsmeerwaarden
 • Voorzieningen
 • Btw-boekingen in hoofde van een btw-eenheid
 • Voorschot op verdeling netto-actief
 • Terugname provisie vakantiegeld

 

Resultatenrekening

 • Kosten en investeringen gehuurd pand
 • Intercalaire intresten
 • Groepsbijdrage

Attest: per deel

Deze opleiding is alleen beschikbaar bij een jaarlicentie en is dus niet apart verkrijgbaar.

Voorbeelden

1. Basisbegrippen

2. Activa

 1. Ontwikkelingskosten eigen website of software
 2. Indeling materiële vaste activa
 3. Aankoop onroerend goed voor eigen gebruik
 4. Verwerving onroerend goed: recht van vruchtgebruik
 5. Aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop
 6. Sale and lease-back
 7. Ruiltransacties
 8. Voorraden
 9. Handelsvorderingen en de problematiek van onzekere vorderingen en waardeverminderingen
 10. Inkoop eigen aandelen
 11. Onderhanden werk op jaareinde bij een aannemer 
 12. Onroerend goed verwerven tegen betaling van lijfrente 

3. Passiva

 • Herwaarderingsmeerwaarden
 • Voorzieningen
 • Btw-boekingen in hoofde van een btw-eenheid 
 • Voorschot op verdeling netto-actief 
 • Wanneer en in welke mate dient de provisie vakantiegeld voor bedienden en arbeiders te worden teruggenomen

4. De resultatenrekening

Ontdek meer