Personenbelasting: De essentie

Trailer

Pieter Debbaut

Deze opleiding geeft een direct bruikbare synthese van de PB 23. Een gestructureerde quick reference van de essenties PB, die u helpen inzicht te krijgen in de PB23 of een goede opfrissing van de belangrijkste knelpunten.

  • Onroerende inkomsten
  • Beroepsinkomsten en -kosten
  • Roerende inkomsten
  • Diverse inkomsten
  • Aftrekbare bestedingen
  • Gezinsfiscaliteit
  • Federale belastingverminderingen
  • Gewestelijke belastingverminderingen en -kredieten

Attest: per deel 

Deze opleiding is alleen beschikbaar bij een jaarlicentie en is dus niet apart verkrijgbaar.

Voorbeelden

1. Inleiding

2. Onroerende inkomsten

3. Beroepsinkomsten en -kosten

4. Roerende en diverse inkomsten en aftrekbare bestedingen

5. Gezinsfiscaliteit

6. Federale belastingverminderingen

7. Gewestelijke belastingverminderingen en -kredieten

Ontdek meer