De liquidatiereserve

Trailer

Carl Van Biervliet

Binnenkort beschikbaar! 

  1. Wettelijk kader 
  2. Voorwaarden om een liquidatiereserve aan te leggen 
  3. Het aanleggen van een liquidatiereserve
  4. Uitkeren van een liquidatiereserve
  5. Enkele nadelige aspecten 
  6. Optimaal onroerend goed uithalen bij vereffening via liquidatiereserve
  7. De bijzondere liquidatiereserve: wetgeving en voorwaarden
  8. Terugvordering 10%-heffing bij foutief gebruik mogelijk? 
  9. Mismatch of de bijzondere liquidatiereserve aj. 2022

Voorbeelden

Ontdek meer