De zorgvolmacht: mogelijkheden en beperkingen.

Trailer

Rinse Elsermans

Regeling op maat voor beheer vermogen wanneer iemand onbekwaam wordt.
Om te voorkomen dat bij onbekwaamheid het beheer van het vermogen in ‘vreemde’ handen komt, kan een zorgvolmacht gemaakt worden. Zo kunnen de beslissingen over het vermogen en de persoon genomen worden door de vertrouwenspersoon die daartoe het best in staat is. 

Modaliteiten zorgvolmacht 
- Historiek en wettelijk kader
- Wat is een zorgvolmacht?
- Waarom een zorgvolmacht opstellen?
- Hoe een zorgvolmacht opstellen?
- Wanneer begint en eindigt de zorgvolmacht?
- Wie aanstellen als lasthebber?
- Welke handelingen mag de lasthebber stellen?
- Overgangsrecht, sanctionering en rechterlijke controle
- Regelingen voor het levenseinde

Attest: per deel

Regeling op maat voor beheer vermogen wanneer iemand onbekwaam wordt.
Om te voorkomen dat bij onbekwaamheid het beheer van het vermogen in ‘vreemde’ handen komt, kan een zorgvolmacht gemaakt worden. Zo kunnen de beslissingen over het vermogen en de persoon genomen worden door de vertrouwenspersoon die daartoe het best in staat is. 

Modaliteiten zorgvolmacht 
- Historiek en wettelijk kader
- Wat is een zorgvolmacht?
- Waarom een zorgvolmacht opstellen?
- Hoe een zorgvolmacht opstellen?
- Wanneer begint en eindigt de zorgvolmacht?
- Wie aanstellen als lasthebber?
- Welke handelingen mag de lasthebber stellen?
- Overgangsrecht, sanctionering en rechterlijke controle
- Regelingen voor het levenseinde

Attest: per deel

Deze opleiding is alleen beschikbaar bij een jaarlicentie en is dus niet apart verkrijgbaar.

Voorbeelden

1. Inleiding

  • Historiek en omkadering. 
  • Wat is een zorgvolmacht?

2. Waarom een zorgvolmacht opstellen?

Waarom een zorgvolmacht opstellen?

3. Hoe een zorgvolmacht opstellen?

4. Wanneer begint en eindigt de zorgvolmacht?

5. Wie aanstellen als lasthebber?

Wie aanstellen als lasthebber?

6. Handelingen lasthebber

Welke handelingen mag de lasthebber stellen?

7. Overgangsrecht, sanctionering en rechterlijke controle

8. Regelingen voor het levenseinde

Ontdek meer