De zorgvolmacht

Trailer

Rinse Elsermans
 • Historiek en wettelijk kader
 • Wat is een zorgvolmacht?
 • Waarom een zorgvolmacht opstellen?
 • Hoe een zorgvolmacht opstellen?
 • Wanneer begint en eindigt de zorgvolmacht?
 • Wie aanstellen als lasthebber?
 • Welke handelingen mag de lasthebber stellen?
 • Overgangsrecht, sanctionering en rechterlijke controle
 • Regelingen voor het levenseinde

Attest: per deel

Voorbeelden

1. Inleiding

 • Historiek en omkadering. 
 • Wat is een zorgvolmacht?

2. Waarom een zorgvolmacht opstellen?

Waarom een zorgvolmacht opstellen?

3. Hoe een zorgvolmacht opstellen?

4. Wanneer begint en eindigt de zorgvolmacht?

5. Wie aanstellen als lasthebber?

Wie aanstellen als lasthebber?

6. Handelingen lasthebber

Welke handelingen mag de lasthebber stellen?

7. Overgangsrecht, sanctionering en rechterlijke controle

8. Regelingen voor het levenseinde

Ontdek meer