De schenking: basisinstrument efficiënte successieplanning.

Trailer

Rinse Elsermans

Schenken met verstand van zaken.
Ieder heeft in zijn praktijk genoeg voorbeelden waar een goed bedoelde schenking nadelige gevolgen heeft voor de schenker en dikwijls ook voor zijn erfgenamen. 
Meestal omdat de overeenkomst (notariële akte en/of handgift) niet doordacht genoeg opgesteld wordt.  Nochtans zijn er genoeg mogelijkheden om te anticiperen op een aantal “rampscenario’s” en de belangen van de schenker (en afstammelingen) te beveiligen.

Bescherm belangen schenker en ontvanger.
- Belangrijke principes inzake schenkingen
- Voorwaarden, lasten en andere modaliteiten
   -- ontbindende en opschortende voorwaarden
   -- beding van conventionele terugkeer en de wettelijke terugkeer
   -- beding van zaakvervanging
   -- schenking met fideïcommissum de residuo
   -- schenking met voorbehoud van (quasi) vruchtgebruik
   -- schenking met last, zaakvervanging, vervreemdingsverbod, privé –clausule, discretieclausule, rechtzettingen
- Wijzigen van de modaliteiten
- Inkomsten en controlevoorbehoud
- Schenken onder het gunstregime
- Alternatieven voor de kaasroute
- Aanrekenen van schenkingen

Attest: per deel 

Schenken met verstand van zaken.
Ieder heeft in zijn praktijk genoeg voorbeelden waar een goed bedoelde schenking nadelige gevolgen heeft voor de schenker en dikwijls ook voor zijn erfgenamen. 
Meestal omdat de overeenkomst (notariële akte en/of handgift) niet doordacht genoeg opgesteld wordt.  Nochtans zijn er genoeg mogelijkheden om te anticiperen op een aantal “rampscenario’s” en de belangen van de schenker (en afstammelingen) te beveiligen.

Bescherm belangen schenker en ontvanger.
- Belangrijke principes inzake schenkingen
- Voorwaarden, lasten en andere modaliteiten
   -- ontbindende en opschortende voorwaarden
   -- beding van conventionele terugkeer en de wettelijke terugkeer
   -- beding van zaakvervanging
   -- schenking met fideïcommissum de residuo
   -- schenking met voorbehoud van (quasi) vruchtgebruik
   -- schenking met last, zaakvervanging, vervreemdingsverbod, privé –clausule, discretieclausule, rechtzettingen
- Wijzigen van de modaliteiten
- Inkomsten en controlevoorbehoud
- Schenken onder het gunstregime
- Alternatieven voor de kaasroute
- Aanrekenen van schenkingen

Attest: per deel 

Deze opleiding is alleen beschikbaar bij een jaarlicentie en is dus niet apart verkrijgbaar.

Voorbeelden

1. Algemene principes inzake schenkingen

2. Modaliteiten

3. Inkomsten en controlevoorbehoud

4. Schenken onder het gunstregime

5. Alternatieven voor de kaasroute

6. Schenken van onroerend vermogen

7. Aanrekenen van schenkingen

Ontdek meer