Fiscale procedure: praktische knelpunten.

Trailer

Charlotte Lardenoit
 • Hete hangijzers inzake onderzoekshandelingen 
  • Algemene principes
  • Rechtsbeginselen die fiscale controle omvatten
  • Vraag om inlichten - Fishing? Is een belastingplichtige verplicht om steeds te antwoorden op een schriftelijke vraag om inlichtingen?
  • Het boekenonderzoek
  • Visitatierecht: het ultieme wapen van de fiscus
  • Het fiscaal bankgeheim
  • Het beroepsgeheim van de fiscale administratie en van de onderzochte persoon + uitzonderingen
  • Het onrechtmatig verkregen bewijs: Onrechtmatig = bewijsuitsluiting? 
  • Sancties
   • overzicht;
   • strafrechtelijk karakter administratieve sancties;
   • problematiek "non bis idem";
   • motiveringsplicht administratie;
   • genaderecht.
 • Kan de fiscus onderzoekshandelingen stellen onder verbeurte van een dwangsom? 

Attest: volledige opleiding

 • Hete hangijzers inzake onderzoekshandelingen 
  • Algemene principes
  • Rechtsbeginselen die fiscale controle omvatten
  • Vraag om inlichten - Fishing? Is een belastingplichtige verplicht om steeds te antwoorden op een schriftelijke vraag om inlichtingen?
  • Het boekenonderzoek
  • Visitatierecht: het ultieme wapen van de fiscus
  • Het fiscaal bankgeheim
  • Het beroepsgeheim van de fiscale administratie en van de onderzochte persoon + uitzonderingen
  • Het onrechtmatig verkregen bewijs: Onrechtmatig = bewijsuitsluiting? 
  • Sancties
   • overzicht;
   • strafrechtelijk karakter administratieve sancties;
   • problematiek "non bis idem";
   • motiveringsplicht administratie;
   • genaderecht.
 • Kan de fiscus onderzoekshandelingen stellen onder verbeurte van een dwangsom? 

Attest: volledige opleiding

Deze opleiding is alleen beschikbaar bij een jaarlicentie en is dus niet apart verkrijgbaar.

Voorbeelden

1. Hete hangijzers inzake onderzoekhandelingen

2. Onderzoekshandelingen onder verbeurte van een dwangsom?

Ontdek meer