Analyse jaarrekening

Trailer

Patrick Huybrechts

Activa 

 • Oprichtingskosten
 • immateriële vaste activa; 
 • materiële vaste activa; 
 • financiële vaste activa; 
 • vorderingen;
 • voorraden en bestellingen in uitvoering;
 • geldbeleggingen en liquide middelen. 

Passiva 

 • Eigen vermogen; 
 • voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief; 
 • voorzieningen en uitgestelde belastingen; 
 • schulden op meer dan één jaar; 
 • schulden op ten hoogste één jaar. 

Resultatenrekening

 • Bedrijfsopbrengsten en -kosten; 
 • financiële opbrengsten en kosten; 
 • uitgestelde belastingen en belastingvrije reserves; 
 • belastingen op het resultaat; 
 • resultaatverwerking. 

Attest: per deel

Activa 

 • Oprichtingskosten
 • immateriële vaste activa; 
 • materiële vaste activa; 
 • financiële vaste activa; 
 • vorderingen;
 • voorraden en bestellingen in uitvoering;
 • geldbeleggingen en liquide middelen. 

Passiva 

 • Eigen vermogen; 
 • voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief; 
 • voorzieningen en uitgestelde belastingen; 
 • schulden op meer dan één jaar; 
 • schulden op ten hoogste één jaar. 

Resultatenrekening

 • Bedrijfsopbrengsten en -kosten; 
 • financiële opbrengsten en kosten; 
 • uitgestelde belastingen en belastingvrije reserves; 
 • belastingen op het resultaat; 
 • resultaatverwerking. 

Attest: per deel

Deze opleiding is alleen beschikbaar bij een jaarlicentie en is dus niet apart verkrijgbaar.

Voorbeelden

1. Activa

2. Passiva

3. Resultatenrekening

Ontdek meer