Basiscursus Vennootschapsbelasting

Trailer

Pieter-Jan Wouters

Basiscursus medewerker accountantskantoor. 

Deze basisopleiding personenbelasting geeft een solide inhoudelijke basis voor medewerkers van kantoren.

De cursus vennootschapsbelasting is als volgt opgebouwd: 

 • Toepassingsgebied vennootschapsbelasting
 • belastbare grondslag; 
 • belastbare gereserveerde winst;
 • vrijgestelde gereserveerde winst; 
 • verworpen uitgaven;
 • uitgekeerde dividenden; 
 • uiteenzetting van de winst; 
 • berekening van de vennootschapsbelasting; 
 • afzonderlijke aanslagen; 
 • grootte van de vennootschap. 

Attest: per deel 

Basiscursus medewerker accountantskantoor. 

Deze basisopleiding personenbelasting geeft een solide inhoudelijke basis voor medewerkers van kantoren.

De cursus vennootschapsbelasting is als volgt opgebouwd: 

 • Toepassingsgebied vennootschapsbelasting
 • belastbare grondslag; 
 • belastbare gereserveerde winst;
 • vrijgestelde gereserveerde winst; 
 • verworpen uitgaven;
 • uitgekeerde dividenden; 
 • uiteenzetting van de winst; 
 • berekening van de vennootschapsbelasting; 
 • afzonderlijke aanslagen; 
 • grootte van de vennootschap. 

Attest: per deel 

Deze opleiding is alleen beschikbaar bij een jaarlicentie en is dus niet apart verkrijgbaar.

Voorbeelden

1. Toepassingsgebied

2. Belastbare grondslag

3. Belastbare gereserveerde winst

4. Vrijgestelde gereserveerde winst

5. Verworpen uitgaven

6. Uitgekeerde dividenden

7. Uiteenzetting van de winst

8. Berekening vennootschapsbelasting

9. Afzonderlijke aanslagen

10. Grootte van de vennootschap

Documentatie

Ontdek meer