Deontologie beroepsbeoefenaar

Trailer

Bart Van Coile
 • Wettelijk kader
 • openbaar register;
 • kwaliteitstoetsing;
 • het ITAA als deel van een groter geheel;
 • Plichtenleer: onafhankelijkheid, onverenigbaarheden, aanvaarding van een cliënt, de opdrachtbrief, permanente vorming, overdracht van een dossier, aansprakelijkheid, erelonen...
 • voorbehouden opdrachten
 • Handhaving: terechtwijzing, tucht, AWW en insolventie

Attest: per deel 

 • Wettelijk kader
 • openbaar register;
 • kwaliteitstoetsing;
 • het ITAA als deel van een groter geheel;
 • Plichtenleer: onafhankelijkheid, onverenigbaarheden, aanvaarding van een cliënt, de opdrachtbrief, permanente vorming, overdracht van een dossier, aansprakelijkheid, erelonen...
 • voorbehouden opdrachten
 • Handhaving: terechtwijzing, tucht, AWW en insolventie

Attest: per deel 

Deze opleiding is alleen beschikbaar bij een jaarlicentie en is dus niet apart verkrijgbaar.

Voorbeelden

1. Inleiding

2. Plichtenleer

3. Voorbehouden opdrachten

4. Handhaving

Ontdek meer