Auteursrechten: nieuwe wetgeving.

Trailer

Steven Vanden Berghe

Hervorming van het fiscaal regime auteursrechten en naburige rechten n.a.v. Programmawet van 26 december 2022.

  • Wat was het stelsel voor de hervorming?
  • Nieuw fiscaal stelsel na de hervorming, zowel het materiële als personele toepassingsgebied.
  • Wat zijn de concrete financiële drempels bij het toepassen van auteursrechten?
  • Overgangsbepalingen

Attest: volledige opleiding

Voorbeelden

1. Stelsel voor de hervorming

2. Stelsel na de hervorming

3. Materiële toepassingsgebied

4. Personele toepassingsgebied

5. Financiële drempels

6. Overgangsregeling

Ontdek meer