Optimalisatie afsluiting 2023: knelpunten, aandachtspunten, tips & tricks.

Trailer

Patrick Huybrechts

Zo optimaal en efficiënt mogelijk afsluiten met aandacht voor veel voorkomende aandachtspunten.
We verduidelijken de wetgeving en zetten dit om in concrete toepassingen, tips & tricks en bekijken eventuele valkuilen.

Vanuit praktisch standpunt wordt de indeling van de jaarrekening als leidraad gebruikt: 
Activa
- Investeringen en afschrijvingen ?  En hoe zit het met de investeringsaftrek ?
- Welke regels toepassen bij vennootschappen met verlengde of verkorte boekjaren?
- Waardeverminderingen op handelsvorderingen ? Wat is het principe als de klant een WCO-statuut heeft ?
- enz.

Passiva
- Tax Shelter voor audiovisuele werken en audiowerken
- Welke principes gelden nu weeral bij de gespreide taxatie van meerwaarden ?
- Stand van zaken m.b.t. creditintresten op rekening-courant
- Enz
Resultatenrekening
- De groepsbijdrage : ook nuttig bij kleine vennootschappen !
- Verhoogde kostenaftrek laadstations
- Intresten tussen verbonden vennootschappen : altijd aftrekbaar ?
- Wat met ontvangen dividenden ?
- Enz.
Resultaatverwerking
- VVPRbis versus liquidatiereserve

Attest: per deel 

Zo optimaal en efficiënt mogelijk afsluiten met aandacht voor veel voorkomende aandachtspunten.
We verduidelijken de wetgeving en zetten dit om in concrete toepassingen, tips & tricks en bekijken eventuele valkuilen.

Vanuit praktisch standpunt wordt de indeling van de jaarrekening als leidraad gebruikt: 
Activa
- Investeringen en afschrijvingen ?  En hoe zit het met de investeringsaftrek ?
- Welke regels toepassen bij vennootschappen met verlengde of verkorte boekjaren?
- Waardeverminderingen op handelsvorderingen ? Wat is het principe als de klant een WCO-statuut heeft ?
- enz.

Passiva
- Tax Shelter voor audiovisuele werken en audiowerken
- Welke principes gelden nu weeral bij de gespreide taxatie van meerwaarden ?
- Stand van zaken m.b.t. creditintresten op rekening-courant
- Enz
Resultatenrekening
- De groepsbijdrage : ook nuttig bij kleine vennootschappen !
- Verhoogde kostenaftrek laadstations
- Intresten tussen verbonden vennootschappen : altijd aftrekbaar ?
- Wat met ontvangen dividenden ?
- Enz.
Resultaatverwerking
- VVPRbis versus liquidatiereserve

Attest: per deel 

Deze opleiding is alleen beschikbaar bij een jaarlicentie en is dus niet apart verkrijgbaar.

Voorbeelden

1. Principes inzake boekhoudwetgeving

2. Vennootschapsfiscaliteit

Syllabus opleiding

Ontdek meer