Checklist fiscale optimalisatie

Trailer

Filip Mees

Betrouwbare checklist als controle voor optimale optimalisatie bij elk dossier !

Binnenkort: update 2024! 


Filip Mees bespreekt de concrete mogelijkheden om anno 2023 een vennootschap te optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot.
Op basis van concrete, praktijkgerichte checklist geeft deze opleiding u een actueel inzicht in de optimalisatiestructuren die nog interessant zijn.
Volgende technieken komen o.a. aan bod:
- Goedkoop tarief voor gereserveerde winst
- Stopzettingsmeerwaarde materieel vast actief & goodwill
- Aftrekbare pensioenopbouw & overlijdensdekking
- Investeringen in onroerende goederen
- Verhuur onroerend & roerend goed aan de vennootschap
- Lening toestaan aan de vennootschap 
- Voordelen in natura & KEW
- Dividenden 
- Auteursrechten (bijlage)
- Debet lopende rekening & lening bij eigen vennootschap
- Kapitaalvermindering
- Inkoop (verkrijging) van eigen aandelen
- Vereffening

Met bijhorende checklists en bijkomende documentatie per optimalisatie. 

Attest: per deel 

Betrouwbare checklist als controle voor optimale optimalisatie bij elk dossier !

Binnenkort: update 2024! 


Filip Mees bespreekt de concrete mogelijkheden om anno 2023 een vennootschap te optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot.
Op basis van concrete, praktijkgerichte checklist geeft deze opleiding u een actueel inzicht in de optimalisatiestructuren die nog interessant zijn.
Volgende technieken komen o.a. aan bod:
- Goedkoop tarief voor gereserveerde winst
- Stopzettingsmeerwaarde materieel vast actief & goodwill
- Aftrekbare pensioenopbouw & overlijdensdekking
- Investeringen in onroerende goederen
- Verhuur onroerend & roerend goed aan de vennootschap
- Lening toestaan aan de vennootschap 
- Voordelen in natura & KEW
- Dividenden 
- Auteursrechten (bijlage)
- Debet lopende rekening & lening bij eigen vennootschap
- Kapitaalvermindering
- Inkoop (verkrijging) van eigen aandelen
- Vereffening

Met bijhorende checklists en bijkomende documentatie per optimalisatie. 

Attest: per deel 

Deze opleiding is alleen beschikbaar bij een jaarlicentie en is dus niet apart verkrijgbaar.

Voorbeelden

1. Inleiding

2. Optimalisaties vennootschap

  • Goedkoper tarief vennootschapsbelasting voor gereserveerde winst; 
  • stopzettingsmeerwaarden.

3. Geld uit vennootschap

Hoe optimaal geld uit de vennootschap halen? 

4. (Privé) kosten in vennootschap

Ontdek meer