Optimalisatie Eindejaarsverrichtingen 2022

Trailer

Carl Van Biervliet

Tarief

 • tarieven VenB
 • voorafbetalingen
 • kleine vennootschappen

Verworpen uitgaven

 • autofiscaliteit
 • marktrente
 • IPT/Groepsverzekering
 • tantième

Aftrekposten

 • vrijstelling sociaal passief
 • investeringsaftrek
 • groepsbijdrage

Reserves

 • investeringen vs. afschrijvingen
 • vooruitbetaalde kosten
 • tax shelter erkende audiovisuele
   werken en podiumwerken
 • verhoogde kostenaftrek 
  laadstations
 • waardeverminderingen op
   handelsvorderingen
 • voorzieningen risico’s en kosten
 • gespreide taxatie
 • wederopbouwreserve

Dividenden  

 • VVPRbis
 • liquidatiereserve

Attest: per deel

 

Tarief

 • tarieven VenB
 • voorafbetalingen
 • kleine vennootschappen

Verworpen uitgaven

 • autofiscaliteit
 • marktrente
 • IPT/Groepsverzekering
 • tantième

Aftrekposten

 • vrijstelling sociaal passief
 • investeringsaftrek
 • groepsbijdrage

Reserves

 • investeringen vs. afschrijvingen
 • vooruitbetaalde kosten
 • tax shelter erkende audiovisuele
   werken en podiumwerken
 • verhoogde kostenaftrek 
  laadstations
 • waardeverminderingen op
   handelsvorderingen
 • voorzieningen risico’s en kosten
 • gespreide taxatie
 • wederopbouwreserve

Dividenden  

 • VVPRbis
 • liquidatiereserve

Attest: per deel

 

Deze opleiding is alleen beschikbaar bij een jaarlicentie en is dus niet apart verkrijgbaar.

Voorbeelden

1. Tarief

2. Reserves

3. Verworpen uitgaven

4. Dividenden

5. Aftrekposten

Ontdek meer