Nieuwe wetgeving fusies, splitsingen en omzettingen!

Trailer

Carl Clottens
Felix Dobbelaere

“Mobiliteitsrichtlijn” verandert grondig nationale en grensoverschrijdende reorganisaties!
- De nieuwe vereenvoudigde “zusterfusie”.
- De nieuwe “asymmetrische” partiële splitsing.
- De nieuwe grensoverschrijdende “splitsing door scheiding”.
- Het nieuwe uittrederecht voor effectenhouders bij grensoverschrijdende fusie, splitsing en omzetting.
- Het nieuwe betwistingsrecht voor effectenhouders bij grensoverschrijdende fusie, splitsing en omzetting.
- De nieuwe antimisbruiktest bij grensoverschrijdende fusie, splitsing en omzetting.
- De wijzigingen aan de bestaande nationale omzettingsprocedure.
- De impact op lopende procedures..

Attest: opleiding

“Mobiliteitsrichtlijn” verandert grondig nationale en grensoverschrijdende reorganisaties!
- De nieuwe vereenvoudigde “zusterfusie”.
- De nieuwe “asymmetrische” partiële splitsing.
- De nieuwe grensoverschrijdende “splitsing door scheiding”.
- Het nieuwe uittrederecht voor effectenhouders bij grensoverschrijdende fusie, splitsing en omzetting.
- Het nieuwe betwistingsrecht voor effectenhouders bij grensoverschrijdende fusie, splitsing en omzetting.
- De nieuwe antimisbruiktest bij grensoverschrijdende fusie, splitsing en omzetting.
- De wijzigingen aan de bestaande nationale omzettingsprocedure.
- De impact op lopende procedures..

Attest: opleiding

Deze opleiding is alleen beschikbaar bij een jaarlicentie en is dus niet apart verkrijgbaar.

Voorbeelden

1. Toepassingsgebied en inwerkingtreding

2. Procedure

Ontdek meer