Eleas Tax Alert Special: Fiscale eindejaarswetten 2023

Trailer

Pieter-Jan Wouters

Hele reeks nieuwe fiscale maatregelen!
Traditioneel werd eind vorig jaar nog vlug een Programmawet en twee Wetten met fiscale bepalingen, goedgekeurd. Waarbij een hele reeks nieuwe fiscale maatregelen ingevoerd werden. 
Sommige maatregelen worden reeds op 1 januari 2024 van kracht en andere vanaf de 10e dag na publicatie in het BS. 

Praktische impact nieuwe fiscale maatregelen.
Tijdens dit seminarie krijgt u een praktijkgericht overzicht van alle nieuwe fiscale bepalingen. Komen ondermeer aan bod:
  - Aanpassing aangifte- en onderzoekstermijnen aangepast. In welke situaties gelden deze wijzigingen?
  - Nieuwe informatieverplichting moet de huurder van onroerende goederen voldoen? Wat is de sanctie bij niet-compliance?
  - Hoeveel bedraagt de nieuwe fietsvergoeding.  Wat betekent het nieuwe belastingkrediet voor de werkgevers?
  - Aanpassing regime van de tax shelter en de gespreide taxatie van meerwaarden.
  - Uitbreiding Kaaimantaks. Wat betekent dit concreet?
  - Nieuw CFC regime. Zijn de verwachte verschillen met het oude regime groot?
  -…

Pillar 2 en Public Country-by-Country Reporting
Daarnaast werden ook enkele Europese richtlijnen omgezet in het Belgisch recht, waardoor de minimumbelasting voor grote ondernemingsgroepen (“Pillar 2”) een feit is en er nieuwe wetgeving is inzake de Public Country-by-Country Reporting (CBCR). 
 

Attest: opleiding

Hele reeks nieuwe fiscale maatregelen!
Traditioneel werd eind vorig jaar nog vlug een Programmawet en twee Wetten met fiscale bepalingen, goedgekeurd. Waarbij een hele reeks nieuwe fiscale maatregelen ingevoerd werden. 
Sommige maatregelen worden reeds op 1 januari 2024 van kracht en andere vanaf de 10e dag na publicatie in het BS. 

Praktische impact nieuwe fiscale maatregelen.
Tijdens dit seminarie krijgt u een praktijkgericht overzicht van alle nieuwe fiscale bepalingen. Komen ondermeer aan bod:
  - Aanpassing aangifte- en onderzoekstermijnen aangepast. In welke situaties gelden deze wijzigingen?
  - Nieuwe informatieverplichting moet de huurder van onroerende goederen voldoen? Wat is de sanctie bij niet-compliance?
  - Hoeveel bedraagt de nieuwe fietsvergoeding.  Wat betekent het nieuwe belastingkrediet voor de werkgevers?
  - Aanpassing regime van de tax shelter en de gespreide taxatie van meerwaarden.
  - Uitbreiding Kaaimantaks. Wat betekent dit concreet?
  - Nieuw CFC regime. Zijn de verwachte verschillen met het oude regime groot?
  -…

Pillar 2 en Public Country-by-Country Reporting
Daarnaast werden ook enkele Europese richtlijnen omgezet in het Belgisch recht, waardoor de minimumbelasting voor grote ondernemingsgroepen (“Pillar 2”) een feit is en er nieuwe wetgeving is inzake de Public Country-by-Country Reporting (CBCR). 
 

Attest: opleiding

Deze opleiding is alleen beschikbaar bij een jaarlicentie en is dus niet apart verkrijgbaar.

Voorbeelden

1. Programmawet van 22 december 2023

2. Wet van 22 december 2023 houdende diverse bepalingen

3. Wet van 28 december 2023 houdende diverse bepalingen

4. Wet van 19 december 2023: invoering van een minimumbelasting

5. Wet tot wijziging van WVV inzake openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelastingen

Syllabus: Fiscale eindejaarswetten

Ontdek meer